Άσκηση 3 – Συναρτήσεις – Έλεγχος ισότητας αριθμών

Προγραμματισμός Γ' ΕΠΑΛ - Λυμένες Ασκήσεις

Εκφώνηση Να δημιουργήσετε συνάρτηση σε Python (2.7.9) με όνομα equal που θα δέχεται ως παραμέτρους δύο πραγματικούς αριθμούς και θα επιστρέφει […]