Βελτιωμένη φυσαλίδα – Αλγόριθμος ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής

Προγραμματισμός Γ' ΕΠΑΛ - Λυμένες Ασκήσεις

Να αναπτύξετε συνάρτηση η οποία βελτιώνει τον αλγόριθμο ταξινόμησης ευθείας ανταλλαγής έτσι ώστε να αποφεύγονται οι περιττές συγκρίσεις. Μόλις διαπιστωθεί

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: i. Ρωτάει τον χρήστη αν

Scroll to Top