Το μάθημα για την Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον έχει ως σκοπό να αναπτύ­ξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά προβλήματα σε προγραμματιστικό περιβάλλον. Το μάθημα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων σχετικών με την...

Το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών αφορά τους μαθητές της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων. Εξετάζεται πανελλαδικά.

Το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών έχει ως στόχο μέσα από την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Οι συγγραφείς ευελπιστούν με το υλικό αυτό στην...