Τομέας Πληροφορικής ΕΠΑΛ – Εξεταστέα ύλη Προγραμματισμός Υπολογιστών & Δίκτυα 2019-2020

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων “Προγραμματισμός Υπολογιστών” & “Δίκτυα” της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το σχολικό έτος 2019-2020.

Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”

Στην εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2019-2020 προστέθηκε και πάλι η δομή πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία της τα οποία και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με το διάγραμμα ροής της δομής που προβληματίζει πολλούς μαθητές.

Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο χρήστης και επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ αν δεν υπάρχει.

Εύρεση μεγίστου/ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα

Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις θέσεις αυτών.  

Κατασκήνωση μαθητών

Σε μία κατασκήνωση υπάρχουν 200 παιδιά, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης επιθυμεί να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται το χρηματικό ποσό κάθε μαθητή και θα υπολογίζει το χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από το σύνολο των μαθητών, το μεγαλύτερο και το μικρότερο ποσό που δόθηκε, καθώς … Περισσότερα