Τομέας Πληροφορικής ΕΠΑΛ – Εξεταστέα ύλη Προγραμματισμός Υπολογιστών & Δίκτυα 2019-2020

Διδακτέα – εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων “Προγραμματισμός Υπολογιστών” & “Δίκτυα” της Γ΄ τάξης Ημερήσιων και (τριετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (τετραετών) Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α΄) για το …

Σύγκριση της Διδακτέας – εξεταστέας ύλης του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» (πρώην ΑΕΠΠ), της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου, μεταξύ του σχολικού έτους 2018-2019 και 2019-2020

Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”

Στην εξεταστέα ύλη του σχολικού έτους 2019-2020 προστέθηκε και πάλι η δομή πολλαπλής επιλογής “Επίλεξε”. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για την λειτουργία της τα οποία και θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε. Στο παρόν άρθρο θα ασχοληθούμε με …

Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο χρήστης και επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα ή την τιμή …

Εύρεση μεγίστου/ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα

Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις θέσεις αυτών.  

Εξεταζόμενα και μη εξεταζόμενα μαθήματα κατά τις τελικές προαγωγικές, απολυτήριες και πτυχιακές εξετάσεις στα ημερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ.

Ύλη και οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων του τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑΛ 2018-19

Κατασκήνωση μαθητών

Σε μία κατασκήνωση υπάρχουν 200 παιδιά, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης επιθυμεί να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται το χρηματικό ποσό κάθε μαθητή και θα …

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα XENIOS ZEUS

Η επίσημη ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος XENIOS ZEUS, ένα έργο που έχει ως στόχο να αλλάξει την επικρατούσα κατάσταση και τους τρόπους με τους οποίους, οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, η …