Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ – Λυμένες ασκήσεις

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας

Scroll to Top