Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “XENIOS ZEUS”

Η επίσημη σελίδα του ευρωπαϊκου προγράμματος “Xenios Zeus” υλοποιήθηκε με το WordPress cms το 2017. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα Erasmus+/Τομέας Σχολικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε για 24 μήνες (από 01-09-2016 έως 31-08-2018) με τίτλο: “Managing the refugee and migrant flows through the development of educational and vocational frames for children and adults”, ακρωνύμιο “Xenios Zeus”.

CMS: WordPress

Έτος υλοποίησης: 2017

Διεύθυνση:

Scroll to Top