Πίνακες (ΑΕΠΠ)


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/vhosts/pougaridis.sites.sch.gr/httpdocs/wp-includes/kses.php on line 1735

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία του πίνακα να είναι διαφορετικά. Ο αλγόριθμος θα πρέπει: Α. Να ενημερώνει το χρήστη ποια θέση του πίνακα διαβάζεται κάθε φορά. Β. Να διαβάζει το στοιχείο της κάθε θέσης του πίνακα και να αναζητά αν …

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας πόλης. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει, το μέσο όρο ηλικίας των εκπαιδευτικών, το όνομα και τον μισθό του εκπαιδευτικού με το μεγαλύτερο μισθό καθώς και το όνομα και την ηλικία του εκπαιδευτικού με τη μικρότερη ηλικία. …

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων Διαβάστε Περισσότερα »

Βασικές επεξεργασίες μονοδιάστατων πινάκων

Αναλυτικά οι βασικές επεξεργασίες στους μονοδιάστατους πίνακες. Στόχος του συγκεκριμένου φυλλαδίου είναι η καλύτερη κατανόηση των αλγοριθμικών δομών που απαιτείται να χρησιμοποιηθούν. Βασικές επεξεργασίες μονοδιάστατων πινάκων

Άσκηση 16 – Πίνακες – Υπολογισμός Μεγίστου/Ελαχίστου μονοδιάστατου πίνακα

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων τα ονόματα και τους μισθούς 35 εκπαιδευτικών και θα εμφανίζει το όνομα του εκπαιδευτικού με τις μεγαλύτερες αποδοχές καθώς και το όνομα αυτού με τις μικρότερες. Αρχεία Άσκηση 16 – Πίνακες – Υπολογισμός Μεγίστου/Ελαχίστου μονοδιάστατου πίνακα (73 kB)

Άσκηση 15 – Πίνακες – Υπολογισμός καθαρών αποδοχών

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τους ακαθάριστους μισθούς των 100 υπαλλήλων μιας εταιρείας και τους αποθηκεύει σε κατάλληλη δομή δεδομένων. Για κάθε υπάλληλο ο αλγόριθμος να εμφανίζει τον καθαρό μισθό του αν είναι γνωστό ότι ο φόρος εισοδήματος είναι 5%. Αρχεία Άσκηση 15 – Πίνακες – Υπολογισμός καθαρών αποδοχών (95 kB)

Scroll to Top