Η προτεραιότητα των λογικών τελεστών

Στην άλγεβρα Boole, ο λογικός τελεστής ΟΧΙ εκτελείται πρώτος. Ακολουθούν οι πράξεις με το λογικό τελεστή ΚΑΙ, και στη συνέχεια οι πράξεις με το λογικό τελεστή Ή. Το σχολικό εγχειρίδιο δεν προσδιορίζει την ιεραρχία των λογικών τελεστών. Η χρήση των παρενθέσεων είναι καθοριστική σε πιθανές ασκήσεις, στα παραδείγματά του σχολικού εγχειριδίου υπάρχουν παρενθέσεις που δείχνουν …

Η προτεραιότητα των λογικών τελεστών Διαβάστε Περισσότερα »