Η προτεραιότητα των λογικών τελεστών

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Θεωρία

Στην άλγεβρα Boole, ο λογικός τελεστής ΟΧΙ εκτελείται πρώτος. Ακολουθούν οι πράξεις με το λογικό τελεστή ΚΑΙ, και στη συνέχεια […]