Άσκηση 4 – Έλεγχος διάταξης λίστας

Προγραμματισμός Γ' ΕΠΑΛ - Λυμένες Ασκήσεις

Να γίνει πρόγραμμα που διαβάζει μια λίστα 20 ακεραίων αριθμών και στη συνέχεια ελέγχει αν τα στοιχεία είναι ταξινομημένα σε […]