Άσκηση 2 – Υποδικτύωση Δικτύου κλάσης Β

Δίκτυα Γ’ ΕΠΑΛ – Λυμένες Ασκήσεις

Εκφώνηση Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 144.29.0.0  /16 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.0.0 Να χωριστεί το δίκτυο σε 5 τουλάχιστον υποδίκτυα […]