Άσκηση 4 – Δρομολόγηση

Δίκτυα Γ’ ΕΠΑΛ – Λυμένες Ασκήσεις

Ο υπολογιστής Α με διεύθυνση IPv4 192.165.12.40/28 θέλει να επικοινωνήσει με τον υπολογιστή Β με διεύθυνση IPv4 192.165.12.67/28. Τί είδους […]