Ασκηση 2 – Αρχεία – Καταγραφή πληθυσμού πόλεων

Προγραμματισμός Γ' ΕΠΑΛ - Λυμένες Ασκήσεις

Εκφώνηση Να γράψετε πρόγραμμα σε python (2.7.9) το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει ονόματα […]