Δομή επανάληψης (ΑΕΠΠ)

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: i. Ρωτάει τον χρήστη αν […]

Άσκηση 26 – Ταξινόμηση με Υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς 100 υπαλλήλων μιας επιχείρησης και με την βοήθεια της

Άσκηση 25 – Πρόγραμμα “Μισθοδοσία Υπαλλήλων”

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων

Άσκηση 24 – Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο

Άσκηση 23 – Εύρεση Μεγίστου/Ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις

Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία”

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το

Άσκηση 21 – Πρόγραμμα «Αγροτικές επιδοτήσεις»

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα

Άσκηση 20 – Προγράμματα – Εύρεση μέσου όρου ανά στήλη και υπολογισμός μεγίστου και θέσης αυτού για συγκεκριμένη στήλη σε δισδιάστατη δομή δεδομένων

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη

Άσκηση 19 – Πρόγραμμα “Μείωση αποδοχών”

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Μια επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των αποδοχών των 50 υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης.

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας

Scroll to Top