Άσκηση 1 – Δομή ακολουθίας – Ποσοστά

Εκφώνηση Να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε Python (2.7.9) το οποίο δέχεται τα έσοδα τριών υποκαταστημάτων μίας εταιρείας και στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει, τα συνολικά έσοδα καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα. Λύση # Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Python 2.7.9 esoda1 = input(‘Δώστε τα έσοδα του 1ου υποκαταστήματος:’) esoda2 …

Άσκηση 1 – Δομή ακολουθίας – Ποσοστά Διαβάστε Περισσότερα »