Δομή ακολουθίας (ΑΕΠΠ)


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/vhosts/pougaridis.sites.sch.gr/httpdocs/wp-includes/kses.php on line 1735

Άσκηση 4 – Δομή ακολουθίας – Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Να υποθέσετε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι τριψήφιος θετικός. Αρχεία Άσκηση 4 – Δομή ακολουθίας – Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού (87 kB)

Άσκηση 3 – Δομή Ακολουθίας – Φ.Π.Α.

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς τον συντελεστή Φ.Π.Α. που είναι 19%. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει το Φ.Π.Α του προϊόντος καθώς και την τελική αξία του προϊόντος μετά την προσθήκη του Φ.Π.Α. Αρχεία Άσκηση 3 – Δομή Ακολουθίας (89 kB)

Άσκηση 2 – Δομή Ακολουθίας – Φόρος εισοδήματος

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%.   Αρχεία Άσκηση 2 – Δομή Ακολουθίας – Φόρος εισοδήματος (87 kB)

Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Υπολογισμός απλών μαθηματικών εκφράσεων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα των 2 αριθμών. Να υποθέσετε ότι οι αριθμοί που εισάγονται είναι θετικοί αριθμοί. Αρχεία Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Υπολογισμός απλών μαθηματικών εκφράσεων (88 kB)

Scroll to Top