Άσκηση 3 – Φυσική Διεύθυνση (MAC address)

Δίκτυα Γ’ ΕΠΑΛ – Λυμένες Ασκήσεις

Δίνεται η παρακάτω φυσική διεύθυνση ενός υπολογιστή στο δεκαεξαδικό σύστημα, AB:05:07:AE:DE:09 Να γράψετε στο δυαδικό σύστημα τη φυσική διεύθυνση. Να […]