Αλγόριθμοι (ΑΕΠΠ)


Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /var/www/vhosts/pougaridis.sites.sch.gr/httpdocs/wp-includes/kses.php on line 1735

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: i. Ρωτάει τον χρήστη αν είναι παντρεμένος ή όχι και αποθηκεύει την απάντηση στην μεταβλητή «επιλογή». Οι αποδεκτές τιμές είναι «Ν» ή «ν» αν ο χρήστης απαντήσει θετικά και «Ο» ή «ο», αν ο χρήστης απαντήσει αρνητικά. Σε περίπτωση που …

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 27 – Δομή Επανάληψης – Αποταμίευση

Ένας εκπαιδευτικός έχει αποταμιεύσει στην τράπεζα το ποσό των 6500 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσα έτη ο εκπαιδευτικός θα έχει στην τράπεζα ποσό μεγαλύτερο από 22.000 €, αν είναι γνωστό ότι το ετήσιο επιτόκιο των καταθέσεων είναι 4,3%. Αρχεία Άσκηση 27 – Δομή Επανάληψης – Αποταμίευση (56 kB)

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία του πίνακα να είναι διαφορετικά. Ο αλγόριθμος θα πρέπει: Α. Να ενημερώνει το χρήστη ποια θέση του πίνακα διαβάζεται κάθε φορά. Β. Να διαβάζει το στοιχείο της κάθε θέσης του πίνακα και να αναζητά αν …

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων, το όνομα, την ηλικία και το μισθό των 158 εκπαιδευτικών μιας πόλης. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει, το μέσο όρο ηλικίας των εκπαιδευτικών, το όνομα και τον μισθό του εκπαιδευτικού με το μεγαλύτερο μισθό καθώς και το όνομα και την ηλικία του εκπαιδευτικού με τη μικρότερη ηλικία. …

Άσκηση 17 – Πίνακες – Υπολογισμός μέσου όρου, μέγιστης και ελάχιστης τιμής με χρήση τριών μονοδιάστατων πινάκων Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 16 – Πίνακες – Υπολογισμός Μεγίστου/Ελαχίστου μονοδιάστατου πίνακα

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος θα αποθηκεύει σε κατάλληλες δομές δεδομένων τα ονόματα και τους μισθούς 35 εκπαιδευτικών και θα εμφανίζει το όνομα του εκπαιδευτικού με τις μεγαλύτερες αποδοχές καθώς και το όνομα αυτού με τις μικρότερες. Αρχεία Άσκηση 16 – Πίνακες – Υπολογισμός Μεγίστου/Ελαχίστου μονοδιάστατου πίνακα (73 kB)

Άσκηση 15 – Πίνακες – Υπολογισμός καθαρών αποδοχών

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει τους ακαθάριστους μισθούς των 100 υπαλλήλων μιας εταιρείας και τους αποθηκεύει σε κατάλληλη δομή δεδομένων. Για κάθε υπάλληλο ο αλγόριθμος να εμφανίζει τον καθαρό μισθό του αν είναι γνωστό ότι ο φόρος εισοδήματος είναι 5%. Αρχεία Άσκηση 15 – Πίνακες – Υπολογισμός καθαρών αποδοχών (95 kB)

Άσκηση 14 – Δομή Επανάληψης – Αποταμίευση

Ένας εκπαιδευτικός έχει αποταμιεύσει στην τράπεζα το ποσό των 6500 €. Να αναπτύξετε αλγόριθμο που θα υπολογίζει και θα εμφανίζει σε πόσα έτη ο εκπαιδευτικός θα έχει στην τράπεζα ποσό μεγαλύτερο από 22.000 €, αν είναι γνωστό ότι το ετήσιο επιτόκιο των καταθέσεων είναι 4,3%. Αρχεία Άσκηση 14 – Δομή Επανάληψης – Αποταμίευση (148 kB)

Άσκηση 13 – Δομή Επανάληψης – Κέρδος καταθέσεων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που για άγνωστο αριθμό καταθετών, υπολογίζει και εμφανίζει το κέρδος ενός καταθέτη σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα…   Αρχεία Άσκηση 13 – Δομή Επανάληψης – Κέρδος καταθέσεων (98 kB)

Άσκηση 12 – Δομή Επανάληψης – Επαναληπτική διαδικασία με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται επαναληπτικά το όνομα και τους βαθμούς στα μαθήματα της πληροφορικής, των μαθηματικών και της έκθεσης, αγνώστου πλήθους μαθητών και εμφανίζει για κάθε μαθητή το όνομά του και τον μέσο όρο βαθμολογίας. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν ως όνομα εισαχθεί η λέξη ΤΕΛΟΣ. Αρχεία Άσκηση 12 – Δομή Επανάληψης – Επαναληπτική διαδικασία …

Άσκηση 12 – Δομή Επανάληψης – Επαναληπτική διαδικασία με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 11 – Δομή Επανάληψης – Επανάληπτική διαδικασία με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει από το πληκτρολόγιο το μισθό αγνώστου πλήθους υπαλλήλων και υπολογίζει και εμφανίζει το μέσο όρο των μισθών. Ο αλγόριθμος τερματίζεται όταν το άθροισμα των μισθών ξεπεράσει το ποσό των 12.000 €. Αρχεία Άσκηση 11 – Δομή Επανάληψης – Επαναληπτική διαδικασία με άγνωστο πλήθος επαναλήψεων (94 kB)

Scroll to Top