Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: i. Ρωτάει τον χρήστη αν είναι παντρεμένος ή όχι και αποθηκεύει την απάντηση στην μεταβλητή «επιλογή». Οι αποδεκτές τιμές είναι «Ν» ή «ν» αν ο χρήστης απαντήσει θετικά και «Ο» ή «ο», αν ο χρήστης απαντήσει αρνητικά. Σε περίπτωση που …

Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος Διαβάστε Περισσότερα »