Άσκηση 28 – Δομή επιλογής – Εμφωλευμένες δομές, υπολογισμός επιδόματος

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Για τον υπολογισμό του επιδόματος των εργαζομένων μιας εταιρείας πρέπει να κατασκευάσετε αλγόριθμο ο οποίος: i. Ρωτάει τον χρήστη αν […]