• Ένας από τους πιο γνωστούς αλγορίθμους αναζήτησης είναι ο αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης. Μπορεί να εφαρμοστεί μόνο όταν τα στοιχεία μιας δομής δεδομένων είναι διατεταγμένα σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Εκμεταλλεύεται τη διάταξη των στοιχείων με σκοπό τη γρήγορη εύρεση...