Ασκηση 2 – Αρχεία – Καταγραφή πληθυσμού πόλεων

Προγραμματισμός Γ' ΕΠΑΛ - Λυμένες Ασκήσεις

Εκφώνηση Να γράψετε πρόγραμμα σε python (2.7.9) το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει ονόματα […]

Άσκηση 26 – Ταξινόμηση με Υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο διαβάζει τα ονόματα και τους μισθούς 100 υπαλλήλων μιας επιχείρησης και με την βοήθεια της

Γυμνάσιο Μελίτης Φλώρινας

WEBSITES

Η νέα ιστοσελίδα του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας. Υλοποιήθηκε το 2022 σε συνεργασία με την πρώην διευθύντρια της σχολικής μονάδας Χρυσοχοϊδου

Άσκηση 25 – Πρόγραμμα “Μισθοδοσία Υπαλλήλων”

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων

Άσκηση 24 – Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο

Άσκηση 23 – Εύρεση Μεγίστου/Ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις

Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία”

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το

Άσκηση 21 – Πρόγραμμα «Αγροτικές επιδοτήσεις»

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα

Άσκηση 20 – Προγράμματα – Εύρεση μέσου όρου ανά στήλη και υπολογισμός μεγίστου και θέσης αυτού για συγκεκριμένη στήλη σε δισδιάστατη δομή δεδομένων

Πληροφορική Γ’ ΓΕΛ - Λυμένες ασκήσεις

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη

Scroll to Top