Γυμνάσιο Μελίτης Φλώρινας

Η νέα ιστοσελίδα του Γυμνασίου Μελίτης Φλώρινας. Υλοποιήθηκε το 2022 σε συνεργασία με την πρώην διευθύντρια της σχολικής μονάδας Χρυσοχοϊδου Ιωάννα. Επιλέχθηκε το Drupal cms και πιο συγκεκριμένα η έκδοση 9. CMS: Drupal 9 Έτος υλοποίησης: 2022 Διεύθυνση: gym-melit-new.flo.sch.gr

Άσκηση 25 – Πρόγραμμα “Μισθοδοσία Υπαλλήλων”

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα το οποίο για τους 100 υπαλλήλους μιας εταιρείας πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα των υπαλλήλων σε πίνακα ΟΝ[100], επίσης διαβάζει τους μισθούς των υπαλλήλων ανά μήνα και τους αποθηκεύει σε πίνακα ΜΙΣ[100,12]. 2. Βρίσκει τη μέση μισθοδοσία όλων των υπαλλήλων ανά μήνα. 3. Εμφανίζει για κάθε μήνα το πλήθος των …

Άσκηση 25 – Πρόγραμμα “Μισθοδοσία Υπαλλήλων” Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 24 – Αναζήτηση με υποπρόγραμμα

Να δημιουργηθεί υποπρόγραμμα το οποίο δέχεται ως παραμέτρους έναν πίνακα 50 στοιχείων τύπου χαρακτήρα και μια τιμή που αναζητά ο χρήστης και επιστρέφει την τιμή ΑΛΗΘΗΣ αν υπάρχει το στοιχείο στον πίνακα ή την τιμή ΨΕΥΔΗΣ αν δεν υπάρχει. Αρχεία Άσκηση 24 – Αναζήτηση με υποπρόγραμμα (94 kB)

Άσκηση 23 – Εύρεση Μεγίστου/Ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα

Να γράψετε υποπρόγραμμα το οποίο για οποιοδήποτε πίνακα 100 ακεραίων στοιχείων υπολογίζει και επιστρέφει το μέγιστο, το ελάχιστο και τις θέσεις αυτών. Αρχεία Άσκηση 23 – Εύρεση Μεγίστου/Ελαχίστου και των θέσεων τους με υποπρόγραμμα (85 kB)

Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία”

Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο: 1. Διαβάζει και αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες, τα ονόματα των 10 πόλεων καθώς και τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα. 2. Βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που είχαν μέση μηνιαία θερμοκρασία …

Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία” Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 21 – Πρόγραμμα «Αγροτικές επιδοτήσεις»

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα… Αρχεία Άσκηση 21 – Πρόγραμμα «Αγροτικές επιδοτήσεις» (101 kB)

Άσκηση 20 – Προγράμματα – Εύρεση μέσου όρου ανά στήλη και υπολογισμός μεγίστου και θέσης αυτού για συγκεκριμένη στήλη σε δισδιάστατη δομή δεδομένων

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω: 1. Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη δομή δεδομένων. 2. Διαβάζει τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας για τις τρεις πόλεις που έδωσε ο χρήστης και τις τοποθετεί σε μια δισδιάστατη δομή δεδομένων. 3. Υπολογίζει και εμφανίζει τη μέση θερμοκρασία που είχαν …

Άσκηση 20 – Προγράμματα – Εύρεση μέσου όρου ανά στήλη και υπολογισμός μεγίστου και θέσης αυτού για συγκεκριμένη στήλη σε δισδιάστατη δομή δεδομένων Διαβάστε Περισσότερα »

Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε»

Το διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε» είναι ίδιο με τo διάγραμμα της δομής πολλαπλής επιλογής «Αν…Αλλιώς_αν». Στην δομή «Επίλεξε» η έκφραση που ελέγχεται και οι διακριτές τιμές ή οι εκφράσεις των περιπτώσεων αποτελούν συνθήκες/λογικές εκφράσεις και επομένως τοποθετούνται μέσα σε ρόμβους. Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλών επιλογών “Επίλεξε”

Άσκηση 19 – Πρόγραμμα “Μείωση αποδοχών”

Μια επιχείρηση αποφάσισε να προχωρήσει σε μείωση των αποδοχών των 50 υπαλλήλων που απασχολούνται στην επιχείρηση λόγω της οικονομικής κρίσης. Να δημιουργηθεί πρόγραμμα το οποίο: i. Να περιλαμβάνει τμήμα δηλώσεων. ii. Να καταχωρεί τα ονόματα των 50 υπαλλήλων της επιχείρησης στον πίνακα O, τους μισθούς τους στο πίνακα Μ και τα τέκνα του κάθε υπαλλήλου …

Άσκηση 19 – Πρόγραμμα “Μείωση αποδοχών” Διαβάστε Περισσότερα »

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που διαβάζει έναν πίνακα 50 θέσεων (ακέραιες τιμές) με την προϋπόθεση ότι στο τέλος, όλα τα στοιχεία του πίνακα να είναι διαφορετικά. Ο αλγόριθμος θα πρέπει: Α. Να ενημερώνει το χρήστη ποια θέση του πίνακα διαβάζεται κάθε φορά. Β. Να διαβάζει το στοιχείο της κάθε θέσης του πίνακα και να αναζητά αν …

Άσκηση 18 – Πίνακες – Πίνακας με μοναδικές τιμές Διαβάστε Περισσότερα »

Scroll to Top