Άσκηση 2 - Υποδικτύωση Δικτύου κλάσης Β

Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 167.18.0.0 /16 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.0.0 

Να χωριστεί το δίκτυο σε 16 υποδίκτυα και να δοθούν:

  1. Η νέα μάσκα μετά την υποδικτύωση.
  2. Για τα δύο (2) πρώτα υποδίκτυα, οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής και το εύρος των διευθύνσεων IP των υπολογιστών (1ος υπολογιστής - τελευταίος υπολογιστής).
  3. Ο αριθμός των Η/Υ που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο (αυτές που μπορούν να δοθούν σε Η/Υ του υποδικτύου).
  4. Ποια είναι η σπατάλη των διευθύνσεων IP μετά την υποδικτύωση (οι διευθύνσεις IP που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε Η/Υ του υποδικτύου).

ΛΥΣΗ

Για να χωριστεί το δίκτυο σε 16 υποδίκτυα θα πρέπει να δοθούν απο το host-id (αναγνωριστικό υπολογιστή) 4 bit στο net-id (αναγνωριστικό δικτύου) ως subnet-id (αναγνωριστικό υποδικτύου). Έτσι λοιπόν θα έχουμε 24 = 16 υποδίκτυα.

1. Η νέα μάσκα θα είναι /20 δηλαδή η 255.255.240.0 (subnet-id 4 bit).  

2. Οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής καθώς και το εύρος των διευθύνσεων IP των υπολογιστών για τα 2 πρώτα υποδίκτυα θα είναι:

1ο Υποδίκτυο  (#0)
Διεύθυνση Υποδικτύου:167.18.0.010100111.00010010.00000000.00000000
Διευθυνση Εκπομπής   : 167.18.15.255 10100111.00010010.00001111.11111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y167.18.0.1  έως και 167.18.15.254 
2ο Υποδίκτυο  (#1)
Διεύθυνση Υποδικτύου: 167.18.16.0   10100111.00010010.00010000.00000000
Διευθυνση Εκπομπής  : 167.18.31.25510100111.00010010.00011111.11111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y167.18.16.1  έως και 167.18.31.254

3. Ο αριθμός των υπολογιστών που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο είναι 212- 2 = 4096 - 2 = 4094

4. Μετά την υποδικτύωση θα έχουμε συνολικά 2*16= 32 IP διευθύνσεις οι οποίες πάνε χαμένες και δεν μπορούν να δοθούν σε Η/Υ.