Άσκηση 1 - Υποδικτύωση Δικτύου Κλάσης C

Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 205.18.25.0 /24 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.255.0 

Να χωριστεί το δίκτυο σε 3 τουλάχιστον υποδίκτυα και να δοθούν:

  1. Η νέα μάσκα μετά την υποδικτύωση.
  2. Ο αριθμός των υποδικτύων που δημιουργήθηκαν.
  3. Oι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής για κάθε υποδίκτυο και το εύρος των διευθύνσεων IP των υπολογιστών κάθε υποδικτύου (1ος υπολογιστής - τελευταίος υπολογιστής).
  4. Ο αριθμός των Η/Υ που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο (αυτές που μπορούν να δοθούν σε Η/Υ του υποδικτύου).
  5. Ποια είναι η σπατάλη των διευθύνσεων IP μετά την υποδικτύωση (οι διευθύνσεις IP που δεν μπορούν να εκχωρηθούν σε Η/Υ του υποδικτύου).

ΛΥΣΗ

Για να χωριστεί το δίκτυο σε 3 τουλάχιστον υποδίκτυα θα πρέπει να δοθούν απο το host-id (αναγνωριστικό υπολογιστή) 2 bit στο net-id (αναγνωριστικό δικτύου) ως subnet-id (αναγνωριστικό υποδικτύου). Έτσι λοιπόν θα έχουμε 22 = 4 διαφορετικά υποδίκτυα.

1. Η νέα μάσκα θα είναι /26 δηλαδή η 255.255.255.192 (subnet-id 2 bit).  

2. Θα δημιουργηθούν 22 = 4 υποδίκτυα.

3. Οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής για κάθε υποδίκτυο θα είναι:

 

1ο Υποδίκτυο  (#0)
Διεύθυνση Υποδικτύου: 205.18.25.0  11001101.00010010.00011001.00 000000
Διευθυνση Εκπομπής   : 205.18.25.63   11001101.00010010.00011001.00 111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y205.18.25.1 έως και 205.18.25.62
2ο Υποδίκτυο  (#1)
Διεύθυνση Υποδικτύου: 205.18.25.64   11001101.00010010.00011001.01 000000
Διευθυνση Εκπομπής  :  205.18.25.127 11001101.00010010.00011001.01 111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y205.18.25.65 έως και 205.18.25.126
3o Υποδίκτυο  (#2)
Διεύθυνση Υποδικτύου: 205.18.25.128 11001101.00010010.00011001.10 000000
Διευθυνση Εκπομπής  : 205.18.25.191 11001101.00010010.00011001.10 111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y205.18.25.129 έως και 205.18.25.190
4ο Υποδίκτυο  (#3)
Διεύθυνση Υποδικτύου: 205.18.25.19211001101.00010010.00011001.11 000000
Διευθυνση Εκπομπής  : 205.18.25.255 11001101.00010010.00011001.11 111111
Εύρος διευθύνσεων IP H/Y205.18.25.193 έως και 205.18.25.254

 4. Ο αριθμός των υπολογιστών που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο είναι 26 - 2 = 64 -2 = 62.

 5. Μετά την υποδικτύωση θα έχουμε συνολικά 2*4=8 IP διευθύνσεις οι οποίες πάνε χαμένες και δεν μπορούν να δοθούν σε Η/Υ.