Το μάθημα Δίκτυα Υπολογιστών αφορά τους μαθητές της Γ' τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) και Εσπερινών Επαγγελματικών Λυκείων. Εξετάζεται πανελλαδικά.