Α/Α Εκφώνηση Ενότητα/ες

Άσκηση 01

Εκφώνηση:

Μια εταιρεία έχει τρία υποκαταστήματα. Να αναπτυχθεί πρόγραμμα σε Python που θα διαβάζει τα έσοδα για κάθε υποκατάστημα και υπολογίζει και εμφανίζει:

  1. τα συνολικά έσοδα...
Δομή Ακολουθίας

Άσκηση 02

Να γράψετε πρόγραμμα σε python το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει τα ονόματα πόλεων και τον πληθυσμό τους μέχρι να δοθεί ως όνομα πόλης η λέξη «ΤΕΛΟΣ» ή λέξη «END». Το πρόγραμμα θα πρέπει να γράφει στο αρχείο cities.txt σε κάθε γρ...

Δομή Ακολουθίας, Δομή Επανάληψης, Αρχεία