Α/Α Εκφώνηση Ενότητα/ες
Άσκηση 01

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα...

Αλγόριθμοι, Δομή Ακολουθίας, Συναρτήσεις
Άσκηση 02

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%....

Αλγόριθμοι, Δομή Ακολουθίας
Άσκηση 03

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς τον συντελεσ...

Αλγόριθμοι, Δομή Ακολουθίας
Άσκηση 04

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Να υποθέσετε ότι ο αριθμός που εισ...

Αλγόριθμοι, Δομή Ακολουθίας
Άσκηση 05

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο δύο αριθμούς και εμφανίζει για κάθε αριθμό αν είναι άρτιος ή περιττός. Στην περίπτωση π...

Αλγόριθμοι, Δομή Επιλογής, Δομή Πολλαπλών Επιλογών
Άσκηση 06

Ένας πωλητής πληρώνεται με βάση τις πωλήσεις των προϊόντων του μήνα. Έτσι για μηνιαίες πωλήσεις μέχρι και 150 € λαμβάνει ποσοστό 9% επί των π...

Αλγόριθμοι, Δομή Επιλογής
Άσκηση 07

Να δημιουργήσετε αλγόριθμο ο οποίος δέχεται το βάρος ενός αθλητή και τον ενημερώνει με σχετικό μήνυμα αν μπορεί να αγωνιστεί με βάση τον παρακάτω πίνακα :

...
Αλγόριθμοι, Δομή Πολλαπλών Επιλογών
Άσκηση 08

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα που προσομοιώνει ένα ATM τράπεζας σύμφωνα με τα παρακάτω  χαρακτηριστικά :

α) Το...

Δομή Επανάληψης, Δομή Επιλογής, Δομή Πολλαπλών Επιλογών, Προγράμματα
Άσκηση 09

Σε μία κατασκήνωση υπάρχουν 200 παιδιά, ο υπεύθυνος της κατασκήνωσης επιθυμεί να συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό το οποίο θα διατεθεί για φιλ...

Αλγόριθμοι, Δομή Επανάληψης, Δομή Επιλογής
Άσκηση 10

Μια επιχείρηση  θέλει  να  προσλάβει  υπαλλήλους και πρέπει  να  επιλέξει  υποψηφίους  για συνέντευξη οι οποίοι να ικανοποιούν τις παρακάτω προ...

Αλγόριθμοι, Δομή Επανάληψης, Δομή Επιλογής