Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 205.18.25.0 /24 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.255.0 

Να χωριστεί το δίκτυο σε 3 τουλάχιστον υποδίκτυα και να δοθούν:

  1. Η νέα μάσκα μετά την υποδικτύωση.
  2. Ο αριθμός των...
...