• Το διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε» είναι ίδιο με τo διάγραμμα της δομής πολλαπλής επιλογής «Αν…Αλλιώς_αν». Στην δομή «Επίλεξε» η έκφραση που ελέγχεται και οι διακριτές τιμές ή οι εκφράσεις των περιπτώσεων αποτελούν συνθήκες/λογικές εκφράσεις και...

  • Ένα φυλλάδιο για την επεξήγηση της δομής του μονοδιάστατου πίνακα και αναλυτική παρουσίαση των βασικών επεξεργασιών που εκτελούμε στο πλαίσιο του μαθήματος. 

  • Το σχολικό εγχειρίδιο δεν προσδιορίζει την ιεραρχία των λογικών τελεστών. Η χρήση παρενθέσεων είναι καθοριστική σε πιθανές ασκήσεις, στα παραδείγματά του σχολικού εγχειριδίου υπάρχουν  παρενθέσεις που δείχνουν ξεκάθαρα την προτεραιότητα.

  • Ασκήσεις ή προβλήματα που δίνονται στους μαθητές για επεξεργασία και απαιτείται η χρήση της MOD πρέπει πάντοτε να αναφέρονται σε θετικούς ακέραιους αριθμούς. Η θεώρηση αυτή εξυπηρετεί πλήρως τον στόχο του Προγράμματος Σπουδών όπου αναφέρεται, οι μαθητές: «να μπορούν να δημιουργούν απλές...