6/Θ Δημοτικό Σχολείο Κάτω Κλεινών Φλώρινας

Ο επίσημος ιστότοπος του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κάτω Κλεινών Φλώρινας. Υλοποιήθηκε το 2016 σε συνεργασία με τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας Γεώργιο Μάντσο . Επιλέχθηκε το Drupal cms (έκδοση 7). Είχα την ευθύνη της συντήρησης και ανάπτυξης του ιστοτόπου έως το 2023.

CMS: Drupal 7

Έτος υλοποίησης: 2016

Διεύθυνση: 

Scroll to Top