Άσκηση 1 – Υποδικτύωση Δικτύου κλάσης C

Εκφώνηση

Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 192.168.17.0  /24 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.255.0

Να χωριστεί το δίκτυο σε 4 υποδίκτυα και να δοθούν:

  1. Η νέα μάσκα δικτυου,
  2. o αριθμός υπολογιστών που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο.
  3. Για τα δύο πρώτα υποδίκτυα, οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής και οι περιοχές διευθύνσεων που μπορούν να δοθούν σε Η/Υ.

Λύση

Για να χωριστεί το Δίκτυο σε 4 υποδίκτυα θα πρέπει να δοθούν 2 bit απο το αναγνωριστικό του υπολογιστή (host-id) στο αναγνωριστικό του δικτύου (net-id) ως αναγνωριστικό υποδικτύου (subnet-id). Επομένως θα έχουμε 22 = 4 υποδίκτυα.

  1. Η νέα μάσκα θα είναι /26 και στο δεκαδικό σύστημα 255.255.255.192
  2. Μετά την υποδικτύωση στο αναγνωριστικό του υπολογιστή (host-id) απομένουν 6 bit και επομένως κάθε υποδίκτυο θα έχει 26 – 2 = 64 – 2 = 62 Η/Υ
  3. Για τα 2 πρώτα υποδίκτυα, δίνονται παρακάτω οι διευθύνσεις Δικτύου και Εκπομπής.
α/α 1η οκτάδα 2η οκτάδα 3η οκτάδα 4η οκτάδα Διευθύνσεις Δικτύου & Εκπομπής
0 11000000 10101000 00010001
00
000000 192.168.17.0 (Δικτύου)
11000000 10101000 00010001 111111 192.168.17.63 (Εκπομπής)
1 11000000 10101000 00010001 01 000000 192.168.17.64 (Δικτύου)
11000000 10101000 00010001 111111 192.168.17.127 (Εκπομπής)

Η περιοχή διευθύνσεων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι :

  • Για το υποδίκτυο 192.168.17.0, από 192.168.17.1 έως και 192.167.17.62
  • Για το υποδίκτυο 192.168.17.64, από 192.168.17.65 έως και 192.167.17.126
Scroll to Top