Προγραμματισμός Υπολογιστών Γ’ ΕΠΑΛ

Το μάθημα Προγραμματισμός Υπολογιστών έχει ως στόχο μέσα από την υλοποίηση ποικίλων δραστηριοτήτων, να βοηθήσει στον εμπλουτισμό των γνώσεων και στην απόκτηση των απαραίτητων δεξιοτήτων, για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων και την ανάπτυξη κατάλληλων προγραμμάτων στη γλώσσα προγραμματισμού Python.

Περιεχόμενα 

Scroll to Top