Πληροφορική (ΑΕΠΠ) Γ’ ΓΕΛ

Το μάθημα της Πληροφορικής της Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, έχει σαν γενικό σκοπό οι μαθητές να αναπτύξουν αναλυτική και συνθετική σκέψη, να αποκτήσουν ικανότητες μεθοδολογικού χαρακτήρα και να μπορούν να επιλύουν απλά σχετικά προβλήματα. Στη σελίδα αυτή θα βρείτε κατάλληλο περιεχόμενο το οποίο αφορά σημεία της θεωρίας του βιβλίου που χρειάζονται ανάλυση, λυμένες ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας που περιλαμβάνουν όλες τις αλγοριθμικές δομές, βιντεομαθήματα καθώς και απαντήσεις των θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων.

Περιεχόμενα 

Σχολικά Βιβλία

Scroll to Top