Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Υπολογισμός απλών μαθηματικών εκφράσεων

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται 2 ακέραιους αριθμούς και εμφανίζει το άθροισμα, το γινόμενο, το ημιάθροισμα, τη διαφορά, την απόλυτη τιμή και την τετραγωνική ρίζα των 2 αριθμών. Να υποθέσετε ότι οι αριθμοί που εισάγονται είναι θετικοί αριθμοί.

Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Υπολογισμός απλών μαθηματικών εκφράσεων

Scroll to Top