Διευκρίνιση για τους τελεστές mod και div

Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σε ασκήσεις ή προβλήματα που δίνονται στους μαθητές για επεξεργασία και απαιτείται η χρήση των αριθμητικών τελεστών MOD και DIV, πρέπει πάντοτε να αναφέρονται σε θετικούς ακέραιους αριθμούς. Όσον αφορά την ιεραρχία στις πράξεις οι τελεστές DIV και MOD ιεραρχούνται στο ίδιο επίπεδο με τον πολλαπλασιασμό και τη διαίρεση και ακολουθούν όλα όσα αναφέρονται στη σελίδα 154 του βιβλίου μαθητή.

Διευκρινίσεις για τους τελεστές mod και div

Scroll to Top