Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε»

Το διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλής επιλογής «Επίλεξε» είναι ίδιο με τo διάγραμμα της δομής πολλαπλής επιλογής «Αν…Αλλιώς_αν». Στην δομή «Επίλεξε» η έκφραση που ελέγχεται και οι διακριτές τιμές ή οι εκφράσεις των περιπτώσεων αποτελούν συνθήκες/λογικές εκφράσεις και επομένως τοποθετούνται μέσα σε ρόμβους.

Διάγραμμα ροής της δομής πολλαπλών επιλογών “Επίλεξε”

Scroll to Top