Ασκηση 2 – Αρχεία – Καταγραφή πληθυσμού πόλεων

Εκφώνηση

Να γράψετε πρόγραμμα σε python (2.7.9) το οποίο να δημιουργεί ένα νέο αρχείο cities.txt. Στη συνέχεια να διαβάζει ονόματα πόλεων και τον πληθυσμό τους μέχρι να δοθεί ως όνομα πόλης η λέξη «TELOS» ή λέξη «END». Το πρόγραμμα θα πρέπει να γράφει στο αρχείο cities.txt σε κάθε γραμμή το όνομα της πόλης που διαβάστηκε και δίπλα τον πληθυσμός της. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία το αρχείο κλείνει και στη συνέχεια ανοίγει για ανάγνωση και εμφανίζονται όλες οι γραμμές του.

Λύση

# Άσκηση 2 – Αρχεία – Python 2.7.9
fin=open(‘cities.txt’,’w’)
on=raw_input(‘Δώστε όνομα πόλης..:’)
while on!=’ΤΕΛΟΣ’ and on!=’END’:
pl=int(input(‘Δώστε πληθυσμό πόλης…:’))
fin.write(on + ‘ ‘ + str(pl)+’\n’)
on=raw_input(‘Δώστε όνομα επόμενης πόλης..:..:’)
fin.close()
fin=open(‘cities.txt’,’r’)
for i in fin:
print i
fin.close()

Αρχείο python 2.7.9: Ασκηση 2 – Αρχεία – Καταγραφή πληθυσμού πόλεων (αρχείο py)

Scroll to Top