Ανάλυση του αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης

Η δυαδική αναζήτηση είναι ένας απο τους πιο γνωστούς αλγορίθμους αναζήτησης. Ο αλγόριθμος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο σε ένα σύνολο στοιχείων τα οποία είναι διατεταγμένα κατά αύξουσα ή φθίνουσα σειρά. Ακολουθεί φυλλάδιο που παρουσιάζει τον αλγόριθμο με τις κατάλληλες παρατηρήσεις για καλύτερη κατανόηση.

Ανάλυση του αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης

 

Scroll to Top