Αλγόριθμος Δυαδικής Αναζήτησης

Ο Αλγόριθμος δυαδικής αναζήτησης είναι απο τους πιο γνστούς αλγορίθμους αναζήτησης σε δομές δεδομένων και χρησιμοποιεί την τεχνική Διαίρει και Βασίλευε. Υλοποιείται μόνο σε ταξινομημένο πίνακα και στηρίζεται στο γεγονός αυτό μειώνοντας έτσι σημαντικά τον αριθμό των συγκρίσεων που απαιτούνται. Στο φυλλάδιο που ακολουθεί παρουσιάζεται ο αλγόριθμος και αναλύεται η λειτουργία του.

Ανάλυση του αλγορίθμου δυαδικής αναζήτησης

Scroll to Top