Άσκηση 5 – Υπεριδικτύωση

Ένας οργανισμός  διαθέτει  500 υπολογιστές.

Α. Μπορεί να δοθεί το δίκτυο 198.105.25.0 /24 στον οργανισμό;

Β. Να κάνετε τις απαραίτητες ενέργειες ώστε το δίκτυο 198.105.25.0 /24 να δοθεί στον οργανισμό.

Απάντηση

Α. Το δίκτυο δε μπορεί να δοθεί στον οργανισμό γιατί διαθέτει μέχρι 28 – 2 = 256 – 2 = 254 Η/Υ.

Β. Για να μπορέσει το δίκτυο να δοθεί στον οργανισμό θα πρέπει να γίνει υπερδικτύωση. Απαιτείται να δοθεί 1 bit απο το net – id (αναγνωριστικό δικτύου) στο host-id (αναγνωριστικό Η/Υ) . Η νέα μάσκα θα είναι στο CIDR /23 και στο δυαδικό 255.255.254.0. Το host-id (αναγνωσριστικό Η/Υ) θα έχει 9 bit και το δίκτυο μπορεί να έχει μέχρι και 29 – 2 = 512 – 2 = 510 Η/Υ. 

 1η οκτάδα  2η οκτάδα 3η οκτάδα
 4η οκτάδα  Διευθύνσεις
11000110

11000110

01101001

01101001

0001100[0

0001100[1

00000000]

11111111]

198.105.24.0 Δικτύου

198.105.25.255 Εκπομπής

Net-id (αναγνωριστικό δικτύου)

Host-id (αναγνωριστικό υπολογιστή)

Scroll to Top