Άσκηση 5 – Δομή Επιλογής – άρτιος ή περιττός;

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος δέχεται ως είσοδο δύο αριθμούς και εμφανίζει για κάθε αριθμό αν είναι άρτιος ή περιττός. Στην περίπτωση που και οι δύο αριθμοί είναι περιττοί εμφανίζει το άθροισμά τους, ενώ στην περίπτωση που και οι δύο αριθμοί είναι άρτιοι εμφανίζει τη διαφορά τους.

Άσκηση 5 – Δομή Επιλογής – Άρτιος ή Περιττός;

Scroll to Top