Άσκηση 4 – Δομή ακολουθίας – Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού

Να αναπτυχθεί αλγόριθμος ο οποίος διαβάζει έναν τριψήφιο αριθμό και θα εμφανίζει το άθροισμα των ψηφίων του. Να υποθέσετε ότι ο αριθμός που εισάγεται είναι τριψήφιος θετικός.

Άσκηση 4 – Δομή ακολουθίας – Εύρεση του αθροίσματος των ψηφίων ενός τριψήφιου αριθμού

Scroll to Top