Άσκηση 3 – Φυσική Διεύθυνση (MAC address)

Δίνεται η παρακάτω φυσική διεύθυνση ενός υπολογιστή στο δεκαεξαδικό σύστημα,

AB:05:07:AE:DE:09

  1. Να γράψετε στο δυαδικό σύστημα τη φυσική διεύθυνση.
  2. Να γράψετε στο δεκαεξαδικό σύστημα το τμήμα της MAC που δηλώνει την ταυτότητα του οργανισμού.
  3. Να γράψετε στο δεκαεξαδικό σύστημα το τμήμα της MAC που ορίζεται από τον κατασκευαστή του υλικού.
  4. Να γράψετε στο δυαδικό σύστημα τα bit της MAC που αποτελούν το MSB (το πιο σημαντικό byte).
  5. Να γράψετε το bit του MSB που χαρακτηρίζεται ως LSB (λιγότερο σημαντικό bit).
  6. Σύμφωνα με τον τρόπο αποστολής Little Endian να γράψετε στο δυαδικό σύστημα το MSB ακριβώς όπως θα αποσταλεί.
  7. Nα χαρακτηρίσετε τη φυσική διεύθυνση σύμφωνα με τις τιμές του M bit και του X bit.

ΛΥΣΗ

1. Γνωρίζουμε ότι η φυσική διεύθυνση αποτελείται από 6 διψήφιους 16αδικούς αριθμούς. Επομένως θα μετατρέψουμε κάθε ψηφίο της φυσικής διεύθυνσης στο δυαδικό σύστημα σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:  

Επομένως θα έχουμε:

AB = 10101011 | 05 = 00000101 | 07 = 00000111 | AE = 10101110 | DE = 11011110 |09 = 00001001

2. Η ταυτότητα του οργανισμού είναι : AB:05:07

3.  Το τμήμα της MAC που ορίστηκε από τον κατασκευαστή υλικού είναι : AE:DE:09

4. Το MSB, το πιο σημαντικό byte της φυσικής διεύθυνσης είναι: 10101011

5. Το λιγότερο σημαντικό bit (LSB) του MSB είναι το b0 = 1 (10101011)

6. Το MSB σύμφωνα με την τεχνική little Endian θα αποσταλεί ως εξής:

1 (Μ bit) 1 (X bit) 0 1 0 1 0 1

7. Σύμφωνα με τις τιμές των M bit και X bit η φυσική διεύθυνση χαρακτηρίζεται ως πολυδιανομής και τοπικά διαχειριζόμενη.

Scroll to Top