Άσκηση 3 – Συναρτήσεις – Έλεγχος ισότητας αριθμών

Εκφώνηση

Να δημιουργήσετε συνάρτηση σε Python (2.7.9) με όνομα equal που θα δέχεται ως παραμέτρους δύο πραγματικούς αριθμούς και θα επιστρέφει την τιμή True, εάν οι δύο αριθμοί είναι ίσοι, ή την τιμή False, αν δεν είναι ίσοι.

Λύση

def equal(a,b):
     if a==b:
      check = True
   else:
      check = False
     return check

Αρχείο python 2.7.9: Άσκηση 3 – Συναρτήσεις – Έλεγχος ισότητας αριθμών (αρχείο py)

Scroll to Top