Άσκηση 3 – Δομή Ακολουθίας – Φ.Π.Α.

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος ο οποίος υπολογίζει την τελική τιμή ενός προϊόντος, αν είναι γνωστό ότι εισάγουμε την αξία του προϊόντος χωρίς τον συντελεστή Φ.Π.Α. που είναι 19%. Ο αλγόριθμος να εμφανίζει το Φ.Π.Α του προϊόντος καθώς και την τελική αξία του προϊόντος μετά την προσθήκη του Φ.Π.Α.

Άσκηση 3 – Δομή Ακολουθίας

 

Scroll to Top