Άσκηση 29 – Μετατροπή δομής επανάληψης ΟΣΟ σε ΓΙΑ

Να ξαναγράψετε το παρακάτω τμήμα προγράμματος χρησιμοποιώντας τη δομή επανάληψης ΓΙΑ..ΑΠΟ..ΜΕΧΡΙ…ΜΕ_ΒΗΜΑ αντί της δομής ΟΣΟ..ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ , έτσι ώστε να επιτελεί την ίδια λειτουργία.

Χ <- 4
ΟΣΟ Χ <= 12 ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ
     Χ <- Χ + 3
     ΓΡΑΨΕ Χ
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Χ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΓΙΑ Χ ΑΠΟ 4 ΜΕΧΡΙ 12 ΜΕ_ΒΗΜΑ 3
    ΓΡΑΨΕ Χ + 3
ΤΕΛΟΣ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ
ΓΡΑΨΕ Χ
Scroll to Top