Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία”

Μια στατιστική υπηρεσία αναλαμβάνει να καταχωρήσει τις θερμοκρασίες 10 πόλεων για τον περασμένο μήνα (31 ημέρες). Να αναπτύξετε πρόγραμμα το οποίο:

1. Διαβάζει και αποθηκεύει σε κατάλληλους πίνακες, τα ονόματα των 10 πόλεων καθώς και τις θερμοκρασίες που σημειώθηκαν τον περασμένο μήνα.
2. Βρίσκει και εμφανίζει το πλήθος των πόλεων που είχαν μέση μηνιαία θερμοκρασία μεγαλύτερη των 22 βαθμών κελσίου καθώς και το πλήθος αυτών που είχαν μέση μηνιαία θερμοκρασία 5 βαθμών κελσίου.
3. Να βρίσκει και να εμφανίζει την μέγιστη θερμοκρασία του μήνα, την πόλη και την ημέρα στην οποία σημειώθηκε, εμφανίζοντας σχετικό μήνυμα.

Άσκηση 22 – Πρόγραμμα “Στατιστική Υπηρεσία”

Scroll to Top