Άσκηση 21 – Πρόγραμμα «Αγροτικές επιδοτήσεις»

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες, το Υπουργείο Γεωργίας πρέπει να δώσει επιδοτήσεις στους 12.500 αγρότες για το έτος 2013 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα…

Άσκηση 21 – Πρόγραμμα “Αγροτικές επιδοτήσεις”

Scroll to Top