Άσκηση 20 – Προγράμματα – Εύρεση μέσου όρου ανά στήλη και υπολογισμός μεγίστου και θέσης αυτού για συγκεκριμένη στήλη σε δισδιάστατη δομή δεδομένων

Να κατασκευάσετε πρόγραμμα το οποίο πραγματοποιεί τα παρακάτω:

1. Διαβάζει τα ονόματα τριών πόλεων και τα τοποθετεί σε μια μονοδιάστατη δομή δεδομένων.
2. Διαβάζει τις ημερήσιες θερμοκρασίες αυτής της εβδομάδας για τις τρεις πόλεις που έδωσε ο χρήστης και τις τοποθετεί σε μια δισδιάστατη δομή δεδομένων.
3. Υπολογίζει και εμφανίζει τη μέση θερμοκρασία που είχαν οι τρεις πόλεις ανά ημέρα.
4. Υπολογίζει τη μέγιστη θερμοκρασία της 4ης ημέρας της εβδομάδας και εμφανίζει το όνομα της πόλης στην οποία παρουσιάστηκε.

Άσκηση 20 – Προγράμματα – Θερμοκρασίες Πόλεων

Scroll to Top