Άσκηση 2 – Υποδικτύωση Δικτύου κλάσης Β

Εκφώνηση

Δίνεται η διεύθυνση δικτύου 144.29.0.0  /16 δηλαδή με μάσκα δικτύου 255.255.0.0

Να χωριστεί το δίκτυο σε 5 τουλάχιστον υποδίκτυα και να δοθούν:

  1. Η νέα μάσκα δικτυου,
  2. o αριθμός υπολογιστών που μπορεί να έχει κάθε υποδίκτυο.
  3. Για τα τρία (3) πρώτα υποδίκτυα, οι διευθύνσεις υποδικτύου και εκπομπής και οι περιοχές διευθύνσεων που μπορούν να δοθούν σε Η/Υ.

Λύση

Για να χωριστεί το Δίκτυο σε 5 τουλάχιστον υποδίκτυα θα πρέπει να δοθούν 3 bit απο το αναγνωριστικό του υπολογιστή (host-id) στο αναγνωριστικό του δικτύου (net-id) ως αναγνωριστικό υποδικτύου (subnet-id). Επομένως θα έχουμε 23 = 8 υποδίκτυα.

  1. Η νέα μάσκα θα είναι /19 και στο δεκαδικό σύστημα 255.255.224.0
  2. Μετά την υποδικτύωση στο αναγνωριστικό του υπολογιστή (host-id) απομένουν 13 bit και επομένως κάθε υποδίκτυο θα έχει 213 – 2 =  8192 – 2 = 8190 Η/Υ
  3. Για τα 3 πρώτα υποδίκτυα, δίνονται παρακάτω οι διευθύνσεις Δικτύου και Εκπομπής.
α/α 1η οκτάδα 2η οκτάδα 3η οκτάδα 4η οκτάδα Διευθύνσεις Δικτύου & Εκπομπής
0 10010000 00011101 000 00000 00000000 144.29.0.0 (Δικτύου)
10010000 00011101 11111 11111111 144.31.255 (Εκπομπής)
1 10010000 00011101 001 00000 00000000 144.29.32.0 (Δικτύου)
10010000 00011101 11111 11111111 144.29.63.255 (Εκπομπής)
2 10010000 00011101 010 00000 00000000 144.29.64.0 (Δικτύου)
10010000 00011101 11111 11111111 144.29.95.255 (Εκπομπής)

Η περιοχή διευθύνσεων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές είναι :

  • Για το υποδίκτυο 144.29.0.0, από 144.29.0.1 έως και 144.31.254
  • Για το υποδίκτυο 144.29.32.0, από 144.29.32.1 έως και 144.29.63.254
  • Για το υποδίκτυο 144.29.64.0, από 144.29.64.1 έως και 144.29.95.254
Scroll to Top