Άσκηση 2 – Δομή Ακολουθίας – Φόρος εισοδήματος

Να δημιουργηθεί αλγόριθμος που δέχεται τον ακαθάριστο μισθό ενός υπαλλήλου και υπολογίζει τον καθαρό μισθό του. Να σημειωθεί ότι ο υπάλληλος πρέπει να φορολογηθεί με 8%.

Άσκηση 2 – Δομή Ακολουθίας – Φόρος εισοδήματος

Scroll to Top