Άσκηση 1 – Δομή ακολουθίας – Ποσοστά

Εκφώνηση

Να δημιουργήσετε πρόγραμμα σε Python (2.7.9) το οποίο δέχεται τα έσοδα τριών υποκαταστημάτων μίας εταιρείας και στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει, τα συνολικά έσοδα καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα.

Λύση
# Άσκηση 1 – Δομή Ακολουθίας – Python 2.7.9

esoda1 = input(‘Δώστε τα έσοδα του 1ου υποκαταστήματος:’)
esoda2 = input(‘Δώστε τα έσοδα του 2ου υποκαταστήματος:’)
esoda3 = input(‘Δώστε τα έσοδα του 3ου υποκαταστήματος:’)
synolo = esoda1+esoda2+esoda3
print ‘Τα συνολικά έσοδα της εταιρειας είναι:’,synolo
pos1 = float(esoda1)/synolo*100
pos2 = float(esoda2)/synolo*100
pos3 = float(esoda3)/synolo*100
print ‘Το ποσοστό συμμετοχής του 1ου υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα είναι:’,pos1,’%’
print ‘Το ποσοστό συμμετοχής του 2ου υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα είναι:’,pos2,’%’
print ‘Το ποσοστό συμμετοχής του 3ου υποκαταστήματος στα συνολικά έσοδα είναι:’,pos3,’%’

 

Κώδικας python 2.7.9: Άσκηση 1 – Δομή ακολουθίας – Ποσοστά (αρχείο py)

Scroll to Top